UWAGA RODZICE!

Karty umożliwiające
bezpieczne wejście i wyjście z przedszkola
można zamówić u nauczycielek w grupach.
Koszt karty
na cały okres edukacyjny dziecka w przedszkolu
wynosi 15 zł.