DRODZY RODZICE!!! Dyżury przedszkoli w okresie wakacyjnym 2022 r.

Nazwa i adres przedszkoli Miesiąc pełnienia dyżuru
Przedszkole nr 10 im. „Misia Uszatka”
Al. Armii Krajowej 56, Wołomin
lipiec
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Leśniakowiźnie
ul. Kasprzykiewicza 153
lipiec
Przedszkole nr 6 im. „Bajka”
 ul. Kościelna 70, Wołomin
sierpień

    Formularz zgłoszeniowy na dyżur wakacyjny znajduje się
na stronie internetowej przedszkola.

Pobrany, wypełniony i podpisany wniosek,  należy złożyć  w sekretariacie  lub skan dokumentu przesłać na adres mailowy:

sekretariatp9wolomin@gmail.com 

w nieprzekraczalnym terminie do 16.05.2022 r.
W tytule maila proszę wpisać słowo: Dyżur wakacyjny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka, informuję, że dzieci będą kierowane również
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiźnie.

 Informację o zakwalifikowaniu dzieci na dyżur w lipcu
 oraz o terminie podpisywania porozumień w dyżurujących przedszkolach,
otrzymacie Państwo na początku czerwca.

Przypominam, że dyżur wakacyjny przeznaczony jest
dla dzieci obojga rodziców pracujących. Dyrektor  dyżurującego przedszkola może żądać aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu.  
                                                         
                                  Maria Bereda – dyrektor

Formularz zgłoszeniowy na dyżur wakacyjny – pobierz

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022 – 2023

Informacje na temat harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz na temat realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego ukażą się po wydaniu odpowiednich zarządzeń przez Burmistrza Wołomina. Ogólne informacje na temat zasad obowiązujących podczas zapisywania dziecka do publicznego przedszkola można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-dziecko-do-przedszkola