Informacje na temat terminu otwarcia przedszkola oraz sposobu organizacji opieki, będą przekazywane po uzyskaniu informacji od organu prowadzącego, bezpośrednio na maile do osób, które zgłosiły dzieci.

Jednocześnie informujemy, że praca przedszkoli i dyżuru wakacyjnego w normalnych warunkach, uzależniona jest od decyzji rządowych.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz