Piękna nasza Polska cała

Pracujemy w zespołach. Każdy zespół wykonał plakat pt. „Piękna nasza Polska cała”