Link do elektronicznej rekrutacji kliknij tu

Wskazówki postepowania w procesie rekrutacji – pobierz

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego pobierz
Zgłoszenie 6 latka- pobierz
Treść zarządzenia Burmistrza w sprawie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021-2022 wraz z obwodami szkół.

Oświadczenie woli – pobierz

Zarządzenie Burmistrza: treść zarządzenia wraz z harmonogramem

Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII-1/2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia –  plik pdf

 

Zgodnie z art.31 ust.1 oraz art.131 ust 1 i  ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo ośwaitowe (Dz. U. z 2017 poz.59) w rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w 2018, 2017 i 2016 roku  oraz zamieszkałe na terenie gminy Wołomin.

Wnioski dzieci młodszych (urodzonych w 2019 roku) oraz zamieszkałych poza gminą  – nie będą rozpatrywane.

Rodzic może sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola po zalogowaniu na swoje konto w systemie Nabór 

https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/, za pomocą którego składał wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do Potwierdzenie woli przyjęcia.

Potwierdzenie woli przyjęcia może odbywać się na dwa sposoby:

1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie Nabór https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/ (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

2. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia za pomocą poczty elektronicznej wysyłając maila na adres: przedszkole9wolomin@gmail.com  lub w formie papierowej (możliwość złożenia w sekretariacie w godzinach 9.00-16.00).

W wiadomości przesyłanej za pomocą poczty elektronicznej w temacie prosimy wpisać: potwierdzenie woli, w treści maila musi być wpisane imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy potwierdzenie woli.
Przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty.

Strona NABÓR będzie aktywna od 1.03.2021.

Aktualne dokumenty na rok szkolny 2021-2022 będą dostępne do pobrania przed rozpoczęciem rekrutacji.