Drodzy rodzice!

Ogólnopolski strajk pracowników oświaty, w którym uczestniczą pracownicy naszego przedszkola, zostaje zawieszony od godz. 6.00 dnia 27.04.2019 r.
ZNP zawiesza, ale nie kończy strajku!


Rekrutacja uzupełniająca

Od 24 do 30 kwietnia 2019 r. rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą
na nowy rok szkolny 2019/2020

Liczba wolnych miejsc w przedszkolu – 10

Zainteresowani rodzice wchodzą na stronę www.nabor.pcss.pl,
wybierają Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi
i postępują zgodnie ze wskazówkami elektronicznego naboru.

Wypełniony wniosek należy wydrukować, wypełnić, dołączyć stosowne dokumenty i złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 16.30


W Przedszkolu nr 9 im. Jasia i Małgosi wnioski wraz z dokumentacją rodzice mogą składać codziennie w godzinach:
7.00 – 9.30
12.30 – 16.30

Załącznik do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM