Badacze

Nauczycielki: Anna Przybysz, Agnieszka Tocicka
Pomoc nauczyciela: Weronika Milewska
Pracownik obsługi: Danuta Syrówka

badacze-1024x724