ZEBRANIE

Zapraszamy Rodziców dzieci
na zebranie organizacyjne,
które odbędzie się dn. 11.09.2019 r. (środa)
o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej.

Porządek zebrania:
-omówienie organizacji pracy przedszkola
przez dyrektora
-spotkania z wychowawcami grupy

Obecność obowiązkowa.