DRODZY RODZICE!!! Dyżury przedszkoli w okresie wakacyjnym 2022 r.

Nazwa i adres przedszkoli Miesiąc pełnienia dyżuru
Przedszkole nr 10 im. „Misia Uszatka”
Al. Armii Krajowej 56, Wołomin
lipiec
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Leśniakowiźnie
ul. Kasprzykiewicza 153
lipiec
Przedszkole nr 6 im. „Bajka”
 ul. Kościelna 70, Wołomin
sierpień

    Formularz zgłoszeniowy na dyżur wakacyjny znajduje się
na stronie internetowej przedszkola.

Pobrany, wypełniony i podpisany wniosek,  należy złożyć  w sekretariacie  lub skan dokumentu przesłać na adres mailowy:

sekretariatp9wolomin@gmail.com 

w nieprzekraczalnym terminie do 16.05.2022 r.
W tytule maila proszę wpisać słowo: Dyżur wakacyjny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka, informuję, że dzieci będą kierowane również
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiźnie.

 Informację o zakwalifikowaniu dzieci na dyżur w lipcu
 oraz o terminie podpisywania porozumień w dyżurujących przedszkolach,
otrzymacie Państwo na początku czerwca.

Przypominam, że dyżur wakacyjny przeznaczony jest
dla dzieci obojga rodziców pracujących. Dyrektor  dyżurującego przedszkola może żądać aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu.  
                                                         
                                  Maria Bereda – dyrektor

Formularz zgłoszeniowy na dyżur wakacyjny – pobierz