Pracownicy przedszkola

Edyta Milewska    sekretarka

Dorota Frasunkiewicz – intendent

Marcin Baran – konserwator

Iwona Drejko – kucharka

Marzena Borowiecka – pomoc kucharki

Marzena Zdanowska – Mata   – pomoc kucharki

Patrycja Jakubowska – pomoc nauczyciela

Julia Łochnicka  – pomoc nauczyciela

Anna Stefaniuk – pomoc nauczyciela

Halyna Ambros – pomoc nauczyciela

Michał Kaźmierski – pomoc nauczyciela

Anna Sobieraj – woźna

  Beata Wąsowska – woźna

Hanna Powała   – woźna

Danuta Syrówka – woźna

Anna Tomaszewska – woźna

 Datuta Opara – woźna