Pracownicy przedszkola

Edyta Milewska    sekretarka

Dorota Frasunkiewicz – intendent

Marcin Baran – konserwator

Iwona Drejko – kucharka

Marzena Borowiecka – pomoc kucharki

Marzena Zdanowska – Mata   – pomoc kucharki

Patrycja Jakubowska – pomoc nauczyciela

Anna Sobieraj – pomoc nauczyciela

Karolina Makowska – pomoc nauczyciela

Stefaniuk Anna – pomoc nauczyciela

Weronika Milewska   pomoc nauczyciela

Kamila Chodzińska – pomoc nauczyciela

Danuta Opara – woźna

Hanna Powała – woźna

Danuta Syrówka – woźna

Anna Tomaszewska – woźna

Beata Wąsowska – woźna