Pedagogiczna

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe. Oprócz studiów z wychowania przedszkolnego wielu nauczycieli ma jeszcze dodatkowe specjalizacje takie jak: pedagogika, terapia pedagogiczna, system Montessori, matematyka, logopedia, pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które wykorzystują w swej pracy, tym samym podnosząc jakość pracy przedszkola.

Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych, warsztatach, szkoleniach i kursach. Wyjeżdżają do krajów Unii Europejskiej by poznać zasady pracy i funkcjonowania tamtejszych przedszkoli.

Skład kadry pedagogicznej:

mgr Bereda Maria – nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, pedagogika

mgr Doroszkiewicz Małgorzata – nauczyciel dyplomowany – pedagogika przedszkolna
z terapią pedagogiczną

mgr Dusińska Ewa – nauczyciel mianowany – pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną

mgr Michlewicz Monika – nauczyciel mianowany – pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną

mgr Anna Obłuska – nauczyciel dyplomowany – logopedia

mgr Pakuła Barbara – nauczyciel mianowany – wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, pedagogika

mgr Powała Małgorzata – nauczyciel mianowany – pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną

Przybysz Anna – nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe

Rasińska Beata – nauczyciel dyplomowany – pedagogika przedszkolna z terapia pedagogiczną

mgr Sakowska Anna – nauczyciel mianowany – oligofrenopedagogika, neurologopedia, terapia pedagogiczna – system Montessori

mgr Tocicka Agnieszka – nauczyciel kontraktowy – nauczanie początkowe
i wczesnoszkolne, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

mgr Truszkowska Edyta – nauczyciel kontraktowy – edukacja wczesnoszkolna, filologia polska, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika korekcyjno – kompensacyjna i logopedia szkolna

mgr Turzyniecka Elżbieta – nauczyciel kontraktowy – pedagogika przedszkolna
z terapią pedagogiczną

mgr Żek Katarzyna – nauczyciel mianowany – pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna, oligofrenopedagogika

s. Kołpacka Edyta – religia