Pedagogiczna

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe. Oprócz studiów z wychowania przedszkolnego wielu nauczycieli ma jeszcze dodatkowe specjalizacje takie jak: pedagogika, terapia pedagogiczna, system Montessori, matematyka, logopedia, pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które wykorzystują w swej pracy, tym samym podnosząc jakość pracy przedszkola.

Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych, warsztatach, szkoleniach i kursach. Wyjeżdżają do krajów Unii Europejskiej by poznać zasady pracy i funkcjonowania tamtejszych przedszkoli.

Skład kadry pedagogicznej:

mgr Maria Bereda – nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, pedagogika

mgr Małgorzata Doroszkiewicz – nauczyciel dyplomowany – pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną

mgr Ewa Dusińska – nauczyciel mianowany – pedagogika przedszkolna      z terapią pedagogiczną

mgr  Monika  Michlewicz– nauczyciel mianowany – pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną

mgr Anna Obłuska – nauczyciel dyplomowany – logopedia

mgr Małgorzata Powała – nauczyciel mianowany – pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną

Anna Przybysz – nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe

Beata Rasińska – nauczyciel dyplomowany – pedagogika przedszkolna z terapia pedagogiczną

mgr Agnieszka Tocicka – nauczyciel kontraktowy – nauczanie początkowe
i wczesnoszkolne, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

mgr Edyta Truszkowska – nauczyciel mianowany – edukacja wczesnoszkolna, filologia polska, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika korekcyjno – kompensacyjna i logopedia szkolna

mgr Elżbieta Turzyniecka – nauczyciel mianowany – pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną

mgr Katarzyna Żek– nauczyciel mianowany – pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna, oligofrenopedagogika

mgr Iwona Przywoźna – nauczyciel mianowany – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Katarzyna Ambroziak   – nauczyciel kontraktowy – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr  Ewa Janaszek – nauczyciel kontraktowy – oligofrenopedagog

mgr Aleksandra Świerżewska – nauczyciel mianowany –  terapeuta SI

mgr Katarzyna Lipińska-Wolf – nauczyciel kontraktowy – psychologia

Monika Budek – nauczyciel początkujący

Paulina Lubaszewska – nauczyciel początkujący

Monika Słowik – religia