Płatności

Opłaty za przedszkole wnosimy zgodnie z podpisaną umową.

Do dnia 8 danego miesiąca rodzice otrzymują informację o wysokości wpłat za bieżący miesiąc.

Za wyżywienie wpłacamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 bieżącego miesiąca na konto:

71 1240 6074 1111 0010 3689 7538

Za świadczenia płacimy w nieprzekraczalnym terminie do 10 bieżącego miesiąca na konto:

75 1240 6074 1111 0010 7174 3261

Wpłaty na Radę Rodziców:

75 1240 6335 1111 0010 7763 2633

Na obu wpłatach należy podać nazwisko i imię dziecka, przedszkole, miesiąc jakiego wpłata dotyczy.

Po dokonaniu wpłaty należy bezzwłocznie dostarczyć potwierdzenie dokonania wpłat do przedszkola, przesłać e-mailem na adres:

p9potwierdzenia@gmail.com

Należy też bezwzględnie przestrzegać zgodności wpłacanych kwot z podanymi przez przedszkole.