Programy

Nasze przedszkole tworzy klimat i warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Dostarcza dzieciom wiele okazji do twórczego wyrażania siebie, swoich myśli,
a także wprowadza dzieci w nowy, nieznany dla nich świat relacji społecznych.

Nauczycielki realizują też programy autorskie:

  •  Program adaptacyjny „Razem weselej” – autorstwa Elżbiety Turzynieckiej i Beaty Rasińskiej
  •  „Ekologia już w przedszkolu” Program edukacyjno – wychowawczy z propozycjami zajęć – opracowany przez Annę Przybysz
  •  „Mały szachista” Program edukacyjno – wychowawczy z zakresu nauki gry
    w szachy dla dzieci 5-6 letnich – autorstwa Marii Krukowskiej
  •  Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w  wieku przedszkolnym „Zyj zdrowo” – opracowany przez Elżbietę Turzyniecką
  •  „Mówimy poprawnie” – Program profilaktyki logopedycznej – opracowała Anna Obłuska – logopeda
  •  „…Okiełznać ogień póki jest mały…” Program profilaktyki agresji w przedszkolu – opracowała Bogusława Badowska – Worowska
  •  „Razem…” Program terapeutyczno – profilaktyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym (także niepełnosprawnych) i ich rodziców – opracowała Bogusława Badowska – Worowska

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego