Specjalne potrzeby edukacyjne

W przedszkolu Jasia i Małgosi panuje ciepła i serdeczna atmosfera. Jest ono miejscem, które umożliwia dziecku kształtowanie własnego „Ja” i nawiązywanie nowych, ważnych więzi z innymi dziećmi i osobami dorosłymi. Od początku swego powstania, od 1979 roku,  dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pojedynczo uczęszczały do naszego przedszkola. Dzięki dostrzeżeniu przez pierwszą panią dyrektor problemów niepełnosprawnych, podjęto działania związane z utworzeniem oddziałów integracyjnych. I tak we wrześniu 1990 roku w przedszkolu rozpoczął działalność pierwszy oddział integracyjny, którego celem było tworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz ich aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym. Idea integracji podjęta również była przez kolejne dyrektorki placówki. Aktualnie nasze przedszkole, w zależności od potrzeb dzieci, tworzy oddziały integracyjne oraz organizuje edukację włączającą.

W Przedszkolu nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pełna ciekawych i nowatorskich pomysłów. Wszyscy pracownicy są bardzo zaangażowani  w funkcjonowanie przedszkola na jak najwyższym poziomie i stawiają dobro dziecka na pierwszym miejscu. Dzięki temu zapewniamy dla dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego bogatą ofertę zajęć terapeutycznych.
Są to, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka:

 • Arteterapia
 • Terapia logopedyczna
 • Program nauki wczesnego czytania „Czytajki” – elementy Metody Krakowskiej
 • Terapia z oligofrenopedagogiem
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia ręki
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Trening kompetencji emocjonalno-społecznych
 • Zajęcia ruchowe z elementami W. Sherborne
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC

W naszej pracy wspiera nas doświadczona kadra specjalistyczna, prowadząca wyżej wymienione terapie. W zależności od potrzeb i możliwości przedszkola, w grupach zatrudniani są nauczyciele współorganizujący proces kształcenia (oligofrenopedagog) lub pomoc nauczyciela. Posiadamy w pełni wyposażone gabinety logopedyczny, psychologa i oligofrenopedagoga, gabinet do terapii integracji sensorycznej, salę plastyczną (w której prowadzona jest arteterapia i terapia ręki).

W tym  roku utworzyliśmy salę doświadczania świata, w której prowadzone są zajęcia stymulacji polisensorycznej. Sala ta jest na bieżąco doposażana.