Kierownicza

Funkcję dyrektora przedszkola pełni Maria Bereda.